Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne,  rok 2019, numer 56(1/2)

Od Redakcji2
Prange Ryszard Doroczne spotkanie Zarządu Okręgu z przewodniczącymi kół PZF (2019.03.09)3-4
Dudek Andrzej Tradycyjny opłatek u gostyńskich filatelistów (2019.01.11)5-6
Z kroniki Okręgu6-10
Świdurski Andrzej Okręgowy Finał 57. OMKF „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej” w Turku (2019.04.06)11-12
Świdurski Andrzej Finał 57. OMKF „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej”, Lublin, 2019.06.22-2512-14
Ciesielski Bogumił, Krawiarz Kazimierz Wielkopolana - znaczki pocztowe i karta pocztowa, datowniki, poczty specjalne14-24
Rożek Mieczysław XXV Światowe Targi Kolekcjonerów Olimpijskich, Warszawa 2019.05.23-2624-25
Malendowicz Ludwik K. Krajowa Wystawa Filatelistyczna „100. rocznica zwycięstwa Powstania Wielkopolskiego”, Koszalin 2019” (2019.04.10-13)26-27
Malendowicz Ludwik K. Krajowa Wystawa Filatelistyczna „100 lat pierwszej polskiej wystawy marek”, Warszawa 2019.05.06-1127-28
Malendowicz Ludwik K. Olbrzymia Światowa Wystawa Filatelistyczna CHINA 2019, Wuhan, 2019.06.11-1729-30
Malendowicz Ludwik K. STOCKHOLMIA 2019 - Międzynarodowa Wystawa z okazji 150-lecia Królewskiego Towarzystwa Filatelistycznego w Londynie. Sztokholm, 29 maja - 2 czerwca 2019 r. Eksponaty tematyczne31-32
Malendowicz Ludwik K. Światowa Wystawa Filatelistyczna CHINA 2019, Wuhan, 2019.06.11-17. Eksponaty tematyczne33-35
Malendowicz Ludwik K. Replika Statuy Wolności z USA, z roku 2010 - prawdopodobnie najwyższy nakład błędnodruku znaczka w historii filatelistyki36-37
Malendowicz Ludwik K. Mafia - rzadkie prowizoria brytyjskie z okresu I wojny światowej37-39
Malendowicz Ludwik K. Niejednorodność, z rozkładem przypadkowym niektórych współczesnych znaków pocztowych drukowanych na materiale biologicznym - przykład znaków pocztowych wykonanych z korka39-44

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.