Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne,  rok 2016, numer 53(2)

Od Redakcji34
Sprawozdanie z działalności Zarządu Okręgu Wielkopolskiego Polskiego Związku Filatelistów w okresie od 7.12.2013 do 14.05.201635-42
Prange Ryszard Walne Zebranie Delegatów Okręgu Wielkopolskiego PZF. 2016.05.1442-46
Z kroniki Okręgu46-49
Świdurski Andrzej Spotkanie młodych filatelistów w Turku49-51
Młodzi filateliści w Krzeszowie52-53
Krawiarz Kazimierz, Fischer Jerzy Wielkopolana, poczty specjalne54-56
Kożuchowska Ewa Poczta Szybowcowa z okazji 10. Jubileuszowego Pikniku Szybowcowego oraz 90. urodzin Józefa Młocka - instruktora, pilota szybowcowo - samolotowego I kl. 2016.06.18. Sprawozdanie.57-60
Petriuk Stefan Polska cenzura korespondencji w Wielkopolsce w 1919 roku. Aukcja w Poczdamie w 2014 r. (II)60-65
Wikieł Roman Marchia Graniczna Poznańsko-Zachodniopruska (Grenzmark Posen-Westpreußen) 1922-1938. Elementy historii poczty (III).66-74
Dudek Andrzej Kościół farny w Gostyniu. Pokaz z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski (2016.04.15-05.11)74-75
Dudek Andrzej Gostyńscy filateliści w "Nocy Muzeów - Gostyńska Noc w PRL-u" (2016.05.14-31)76-77
Malendowicz Ludwik K. Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna "Głogów 2016", 8-10 kwietnia 2016.77-78
Malendowicz Ludwik K. Pasjonujące dzieło Juliana Auleytnera "Poczta w Wielkopolsce 1919-1920" (recenzja)79-80

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.