Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne,  rok 2016, numer 53(1)

Od Redakcji2
Z kroniki Okręgu3-4
Woźny Lech Spotkanie świąteczno-noworoczne Koła Miejskiego PZF w Lesznie - 10 grudnia 2015 r.4-6
Dudek Andrzej Spotkanie opłatkowe gostyńskich filatelistów (2016.01.086-7
Woźny Lech Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła Miejskiego PZF w Lesznie (2016.03.17)8-9
Jarczewska Jeanette XIII Rawicki Maraton Filatelistyczny (2016.03.09)10-11
Krawiarz Kazimierz Wielkopolana11
Petriuk Stefan Polska cenzura korespondencji w Wielkopolsce w 1919 roku. Aukcja w Poczdamie w 2014 r. (I)12-18
Wikieł Roman Marchia Graniczna Poznańsko-Zachodniopruska (Grenzmark Posen-Westpreußen) 1922-1938. Elementy historii poczty (II).19-24
Michalak Bogdan Friedrich Ladegast i jego organy25
Zgórecki Antoni Wystawa Filatelistyczna w Gnieźnie z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski "Św. Wojciech - jego kult na przestrzeni wieków" 2016.03.22-06.2626
Malendowicz Ludwik K. Geologia. Opowieść o ziemi - eksponat wymagający wielu poprawek27-32

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.