Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne,  rok 2015, numer 52(1)

Od Redakcji2
Redakcja Znaczące wyróżnienie dla Klubu Święty Gabriel3
Z kroniki Okręgu4-5
Dudek Andrzej Spotkanie opłatkowe i sprawozdanie z działalności Koła PZF w Gostyniu (2015.01.05)5-6
Woźny Lech 17 stycznia 2015 roku - 95. rocznica odzyskania niepodległości przez Miasto Leszno7-9
Krawiarz Kazimierz Wielkopolana9-10
Bogdanowicz Jerzy Leszno - Gronowo. Krótka historia zapomnianego obozu10-22
Malendowicz Ludwik K. Ważne decyzje 73. Kongresu Międzynarodowej Federacji Filatelistyki (Seul, 12 sierpnia 2014 r.) oraz Biura FIP.22-27
Malendowicz Ludwik K. Znaczki drukowane na papierze typu Mikado. Gratka dla tematyków.28-30
Malendowicz Ludwik K. Piękny eksponat tematyczny dotyczący Wszechświata31-44

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.