Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne,  rok 2014, numer 51(1)

Od Redakcji2
Rożek Mieczysław O sprawach naszej organizacji - spotkanie w Osiedlowym Domu Kultury "Na Skarpie". 8 marca 2014.3-4
Z kroniki Okręgu5-6
Malendowicz Ludwik K. Dziesięć lat spotkań szkoleniowo - dyskusyjnych Okręgu Wielkopolskiego PZF6-15
Dudek Andrzej Spotkanie opłatkowe (2014.01.03) i sprawozdanie z działalności gostyńskiego Koła PZF w roku 2013.16-17
Glapiak Zdzisław Filateliści z Koła PZF SPINKO z Leszna - imprezy w I kwartale roku 201417-18
Jarczewska Jeanette Jedenasty "Rawicki Maraton Filatelistyczny" 2014.03.1019-20
Ciesielski Bogumił, Krawiarz Kazimierz Wielkopolana21-25
Petriuk Stefan Przerwana linia kolejowa Poznań- Berlin w maju 1919 r i cenzura poczty w Banku Rzeszy w Poznaniu (Reichsbank Posen) na początku 1919 roku26-30
Rożek Mieczysław Wystawa "220. rocznica Insurekcji Kościuszkowskiej 1794-2014". Izba Muzealna, Mosina 2014.03.21-3130-32
Redakcja Polska Misja Katolicka w Berlinie. Wystawa "Pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II na znaczkach pocztowych świata". 2014.03.29-04.13.33-35
Malendowicz Ludwik K. Najciekawsze eksponaty tematyczne na światowych wystawach filatelistycznych. Piłka nożna36-38
Malendowicz Ludwik K. Klasyczne całostki pocztowe dla tematyków, czyli zaawansowana obrazkomania. (8) Ameryka Środkowa i Południowa - karty pocztowe z prywatnymi dodrukami.39-44

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.