Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne,  rok 2004, numer 41(4)

Od Redakcji113
Z kroniki Okręgu114-115
Malendowicz Ludwik K. Światowa Wystawa Znaczków, Monet i Pamiątek Olimpijskich OLYMPHILEX 2004, Ateny, 12-22 sierpnia 2004116-118
Grabiak Jerzy Nasze Małe Ojczyzny118-119
Grabiak Jerzy Konkurs "Polscy Olimpijczycy"119
Krawiarz Kazimierz Wielkopolana120-122
Jasicki Bronisław Ciekawe Posnaniana na wernisażu zbiorów Zbigniewa Mikulskiego. Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie 122
Petriuk Stefan Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Cenzury w Dworcowym Urzędzie Pocztowym w Poznaniu - POSEN W * 3 *123-125
Brzozowski Bronisław Datowniki stałe okresu międzywojennego stosowane po II wojnie światowej na obszarze Wielkopolski 126-128
Malendowicz Ludwik K. Ze świata odwrotek. Austria - odwrotka Parlamentu 131-132
Malendowicz Ludwik K. Poczet wybitnych filatelistów. Edward Beniamin Evans (1846-1922). Służba Ich Królewskim Wysokościom i filatelistyka 132-134
Malendowicz Ludwik K. Przykłady najciekawszych eksponatów tematycznych poświęconych rolnictwu oraz ziarnu i kulturze chleba134-136
Alexiewicz Władysław Klasyki tematu "Polonika"137-138
Alexiewicz Władysław Nowości tematu "Polonika"139-143
Żurawski Józef Witold Polono-Ukrainica. Dworzec kolejowy we Lwowie144-145
Żurawski Józef Witold Polono-lithuanica. Bitwa pod Grunwaldem146
Kołosow-Rybczyński Lew Polono- belorutheniana. 960 lat Nowogródka 147
Korzeniowski Jan Krótka historia Society for Polish Philately i kół filatelistycznych w Wielkiej Brytanii 148

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.