Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne,  rok 2003, numer 40(3-4)

Od Redakcji73
Z kroniki Okręgu74-80
Bobrowski Włodzimierz 750-lecie lokacji Poznania i 750-lecie lokacji Śremu. Poczta rzeczna Śrem-Poznań, 15.06.200380-81
Redakcja Jerzy Grabiak "Zasłużony dla Okręgu Wielkopolskiego PZF"81-82
Grabiak Jerzy XLI Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Filatelistyczny - finał okręgowy83-84
Świdurski Andrzej "Unia Europejska". Finał Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego w Toruniu85
Krawiarz Kazimierz Wielkopolana86-90
Alexiewicz Władysław Europejskie zeszyciki z Piły90-91
Berbeka Janusz Lustrzany datownik okolicznościowy "POLSKA’93"91-92
Alexiewicz Władysław Powstanie Wielkopolskie93
Malendowicz Ludwik K. Ze świata najciekawszych i najdroższych odwrotek: Wolne Miasto Gdańsk, 1920 rok, odwrotka ramki94-95
Malendowicz Ludwik K. Symboliczne zilustrowanie wiatrów w filatelistyce tematycznej - wieża wiatrów w Atenach96-97
Malendowicz Ludwik K. Z głębi ziemi na szczyty. Eksponaty tematyczne poświęcone wulkanom, ropie naftowej, minerałom i historii alpinizmu97-102
Bartke Jerzy Kasownik stacji Paryskiej Poczty Pneumatycznej na pl. Chopin103
Alexiewicz Władysław Klasyki tematu "Polonika"104
Alexiewicz Władysław Nowości tematu "Polonika"105-107
Alexiewicz Władysław Bibliografia Poloników107-108
Alexiewicz Władysław Nie dajmy się oszukać108-109
Alexiewicz Władysław Prestiżowy zeszyt znaczkowy Wyspy Man z motywem papieskim109-110
Kołosow-Rybczyński Lew Polono- belorutheniana. Kilka słów o Szczuczynie110-111

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.