Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne,  rok 2003, numer 40(1)

Od Redakcji1
Z kroniki Okręgu2-4
Redakcja Andrzej Czeszyński "Zasłużony dla Okręgu Wielkopolskiego PZF"5
Redakcja Andrzej Dudek "Zasłużony dla Okręgu Wielkopolskiego PZF"6
Grabiak Jerzy Polska a Unia Europejska7
Krawiarz Kazimierz Wielkopolana8-9
Kładź Ryszard Taxa portorii, Jego Królewsko Xiążecey Mości Poczt-Amtu Poznań9-11
Berbeka Janusz Ciekawe poszukiwania10-14
Komorowski Andrzej Gnieźnieńska koperta "ośmiokrotnego" użycia14-15
Wincenciak Leszek Chodzieskie frankatury mechaniczne15-16
Malendowicz Ludwik K. Współczesne próby znaczków Francji i strefy francuskojęzycznej18-22
Malendowicz Ludwik K. Najciekawsze odwrotki XX wieku. Kenia-Uganda-Tanganika "Owen falls dam" na Nilu (1954 rok)23
Malendowicz Ludwik K. Słonie - ostatnio wyjątkowo modne wśród zbieraczy tematycznych24-28
Rożek Mieczysław Międzynarodowy Rok Gór (Część II)29-32
Alexiewicz Władysław Klasyki tematu "Polonika"33
Alexiewicz Władysław Nowości tematu "Polonika"33-35
Alexiewicz Władysław Bibliografia Poloników35
Alexiewicz Władysław, Bielawski Jerzy Polono-lithuanico-belorutheniana. Andrzej Rymsza na białoruskiej całostce36
Żurawski Józef Witold 900 lat Borysowa36-39
Żurawski Józef Witold Chocim39-40

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.