Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne,  rok 2001, numer 38(1-2)

Od Redakcji1
Z kroniki Okręgu2-3
Z żałobnej karty: Teodor Boczek 11.I.1926-29.I.20013-4
Rożek Mieczysław Pokaz filtelistyczny z okazji 50-lecia Klubu Wysokogórskiego w Poznaniu 4-5
Grabiak Jerzy XXXIX Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Filatelistyczny. Finał okręgowy6-7
Grabiak Jerzy Zamki i warownie w Polsce7-8
Redakcja Pasjonat uhonorowany8-9
Berbeka Janusz Z mojego zbioru10-12
Żurawski Józef Witold Pierwsze formy korespondencji jenieckiej ze Stalagu XXI B2 w Szubinie13
Redakcja Interpelacja Senatora Rzeczypospolitej Polskiej dr. n. med. Zbigniewa Kulaka w sprawie znaczków z Adamem Małyszem i starania władz PZF o wprowadzenie do obiegu wszystkich trzech wersji znaczka 14-15
Malendowicz Ludwik K. Analiza eksponatu tematycznego Klasy Mistrzowskiej FIP "Wąsy, brody, bokobrody"16-19
Alexiewicz Władysław, Kołosow-Rybczyński Lew Pocztylion20-22
Bielawski Jerzy Jeszcze o Arturze Szyku22-24
Żurawski Józef Witold Polono-lithuanico-belorutheniana. 500. rocznica nadania prawa magdeburskiego dla Mińska24-26
Alexiewicz Władysław Najnowsze dzieła Czesława Słani26-28

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.