Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne,  rok 1999, numer 36(3)

Od Redakcji87
Z kroniki Okręgu88-90
Malendowicz Ludwik K. Światowa Wystawa Filatelistyczna "PILEXFRANCE'99". Paryż - 2-11.VII.1999. 3 medale duże złote, 14 złotych dla tematyków91-93
Michalak Bogdan Wernisaż papieski93-94
Michalak Bogdan Wystawa filatelistyczna "Jan Paweł II - Papież Pielgrzym w Ojczynie". Gdańsk, 2-30 czerwca 1999 95-95
Krawiarz Kazimierz Wielkopolana 96-100
Komorowski Andrzej Cudowne przesyłki ze znaczkami wydania gnieźnieńskiego 101-104
Żurawski Józef Witold Hitlerowskie obozy jenieckie w Wielkopolsce. (Część XI) 105-111
Komorowski Andrzej Estonia - krótki zarys historii poczty od 1920 roku. Część II 112-117
Malendowicz Ludwik K. Bardzo ciekawa inicjatywa Poczty Australii "Znaczek personifikowany"118-119
Morris Margaret I. Tycho de Brache - szlachecki astronom 120-125
Malendowicz Ludwik K. Optyka, mapy, architektura oraz symetria - przykłady planów ciekawych eksponatów tematycznych 126-129
Alexiewicz Władysław Klasyki tematu "Polonica"130-131
Alexiewicz Władysław Nowości tematu "Polonica"132-134

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.