Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne,  rok 1999, numer 36(2)

Od Redakcji39
Z kroniki Okręgu40-41
Malendowicz Ludwik K. Światowa Wystawa Filatelistyczna "IBRA'99", Norymberga (RFN), 27.IV-4.V.1999. Wyjątkowo wysoki poziom eksponatów tematycznych 42-43
Krawiarz Kazimierz Wielkopolana46-49
Muszyński Wojciech Przesyłki pieniężne w Zaborze Pruskim 50-54
Żurawski Józef Witold Hitlerowskie obozy jenieckie w Wielkopolsce. (Część X) 55-62
Malendowicz Ludwik K. Wystawy i pokazy filatelistyczne w Wielkopolsce oraz Okręgu Wielkopolskim PZF. Część XII, 1985-198663-65
Malendowicz Ludwik K. Przez morza i oceany - najciekawsze eksponaty tematyczne z zakresu marynistyki na światowych wystawach filatelistycznych 66-69
Alexiewicz Władysław Adam Mickiewicz na zagranicznych znakach pocztowych Część II71-77
Alexiewicz Władysław Klasyki tematu "Polonica"78-79
Alexiewicz Władysław Nowości tematu "Polonica"80-82

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.