Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne,  rok 1999, numer 36(1)

Od Redakcji3
Z kroniki Okręgu4-5
Malendowicz Ludwik K. Bardzo ciekawe wydawnictwo Światowej Wystawy Filatelistycznej "ITALIA'98"- Biuletyn nr 2 6-7
Grabiak Jerzy "Dni filatelistyki" w Kościanie 8-9
Krawiarz Kazimierz Wielkopolana10-11
Żurawski Józef Witold Hitlerowskie obozy jenieckie w Wielkopolsce. (Część XI) 11-21
Malendowicz Ludwik K. Najciekawsze walory w eksponatach tematycznych prezentowane w katalogu Światowej Wystawy Filatelistycznej "ITALIA'98"22-25
Malendowicz Ludwik K. Plany najlepszych eksponatów tematycznych, które dotyczą szerokich zagadnień historyczno-społecznych, a także ekonomicznych26-29
Alexiewicz Władysław Adam Mickiewicz na zagranicznych znakach pocztowych 30-34

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.