Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne,  rok 1998, numer 35(2)

Od Redakcji43
Z kroniki Okręgu44-46
Grabiak Jerzy Wspomnienie o św. p. Kazimierzu Koczorowskim46
Malendowicz Ludwik K. Światowa Wystawa Znaczków "ISRAEL 98". 1998.05.13-21, Tel Awiw, Izrael 48-50
Alexiewicz Władysław Wystawa Filatelistyczna "SUHL-LESZNO'1998" 50-52
Grabiak Jerzy "Na Warmii i Mazurach". Finał XXXV Młodzieżowego Ogólnopolskiego Konkursu Filatelistycznego53-54
Alexiewicz Władysław, Ciesielski Bogumił, Malendowicz Malendowicz Wielkopolana 55-59
Urbanek Jan Odręczne pocztowe adnotacje nadania na przedznaczkowych przesyłkach Zaboru Pruskiego 59-67
Malendowicz Ludwik K. Najciekawsze eksponaty tematyczne na światowych wystawach filatelistycznych poświęcone człowiekowi i chorobom, w tym zakaźnym 68-70
Ciesielski Bogumił Góra Kościuszki na litewskim bloku 71
Alexiewicz Władysław Nowości tematu "Polonica" 72-74

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.