Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne,  rok 1998, numer 35(1)

Od Redakcji3
Z kroniki Okręgu4-5
Ciesielski Bogumił Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze delegatów Okręgu Wielkopolskiego Polskiego Związku Filatelistów 5-8
Ciesielski Bogumił Nowa siedziba Zarządu Okręgu Wielkopolskiego Polskiego Związku Filatelistów 9-10
Jankowski Edmund Krajowa Wystawa Filatelistyczna "LESZNO'450" 11
Z żałobnej karty: Alojzy Nadolny (1914-1997) 12
Ciesielski Bogumił, Malendowicz Ludwik K. Wielkopolana 13
Alexiewicz Władysław Zagraniczne Wielkopolana 14
Żurawski Józef Witold Hitlerowskie obozy jenieckie w Wielkopolsce. (Część VI) 15-26
Malendowicz Ludwik K. Światowa Wystawa Filatelistyczna INDEPEX'97. 1997.12.15-22, Delhi, Indie 27-29
Malendowicz Ludwik K. Wystawy i pokazy filatelistyczne w Wielkopolsce oraz Okręgu Wielkopolskim PZF. Część IX 1981-1982 rok30-34
Malendowicz Ludwik K. Najciekawsze eksponaty tematyczne z zakresu historii oraz dotyczące relacji człowiek - zwierzęta 35-37
Alexiewicz Władysław Interesujące kartki pocztowe z Rumunii 38

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.