Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne,  rok 1994, numer 20

Od redakcji2-3
Stańczyk Tadeusz Jan Witkowski, uczestnik wszystkich polskich zjazdów filatelistycznych wspomina4-8
Z życia okręgu9-10
Wystawy. Medale, medale…11
Malendowicz Ludwik K. Młodzież12-13
Nolka Dariusz Wielkopolana14-15
Michalak Bogdan Uniwersytet im. Adama Mickiewicza16-20
Malendowicz Ludwik K. Brytyjskie wirniki z 1993 roku poświęcone Marie Curie Skłodowskiej21-24
Wojciechowski Eugeniusz Koło miejskie PZF w Koninie 1959-199425-27
Michalak Bogdan Wielkoolskie Wiadomości Filatelistyczne 1966-197627-28
Alexiewicz Władysław Klub "Polonica"29-31

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.