Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne,  rok 1994, numer 18

Od redakcji2
Walne zebranie delegatów okręgu3-4
Zasłużeni dla okręgu4-5
Komunikaty5
Z kroniki okręgu6-7
Alexiewicz Władysław Wystawy w Rawiczu i Zbąszyniu8-9
Michalak Bogdan Wielkopolana10
Jak opracować dobry eksponat tematyczny11-13
Alexiewicz Władysław Klub Zainteresowań "Polonica"14-16

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.