Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne,  rok 1976, numer 16-17

"Polska 73" w Kronice Miasta Poznania6-8
Koczorowski Jarosław Okręgowe uroczystości 25-lecia PZF w Poznaniu 9-15
Konopiński Lech Po ćwiartce, czyli niezbyt jubileuszowe uwagi o jubileuszu 15-21
Odznaczenia dla wielkopolskich filatelistów w 1975 roku22-29
Honorowa Lista Budowniczych Ośrodka Filatelistycznego w Poznaniu29
Koczorowski Jarosław Wystawa Prasy i Literatury Filatelistycznej 30-32
Wspomnienie pośmiertne: Zbigniew Krupczyński (1922-1976)33
Historia poczty i filatelistyki w Rosji i ZSRR tematem pracy Bronisława 33-34
Koczorowski Jarosław O czym 25 lat temu pisała poznańska prasa filatelistyczna 34-39
Okoniewski Bogdan Działalność młodzieżowych kół filatelistycznych 40-41
Ognisko Pracy Pozaszkolnej - jak je powołać do życia? 41-42
Alexiewicz Władysław, Surków Arkadiusz Datowniki Urzędu Pocztowego "Paris XVI-Place Chopin" 42-46
Łaszkiewicz Antoni Wypisy z pożółkłych kartek cyklostylowego papieru 47-53
Nino Barberis o artykule Antoniego Łaszkiewicza54
Alexiewicz Władysław, Pańka Jan Uzupełnienie do spisu "Polonica" 1974 54-55
Koczorowski Jarosław Wielkopolski Park Narodowy 55-56
Obrąpalski Zygmunt Ptaki na znaczkach (ciąg dalszy) 57-62

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.