Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne,  rok 1974, numer 14

Sprawozdanie Komitetu Organizacyjnego Światowej Wystawy Filatelistycznej "Polska 73"6-32
Koczorowski Jarosław "Filateliści" 32-34
Program działalności Okręgu Poznańskiego PZF na lata 1974-197735-37
Przyznanie Złotej Odznaki "Zasłużony Pracownik Łączności"37
Okręgowy zespół prelegentów37-38
W sprawie opłat celnych przywozowych38
Wykaz Kół Okręgu Poznańskiego PZF39-51
Polski Związek Filatelistów Zarząd Główny52
IV Wystawa Filatelistyczna Wielkopolski Południowej52-56
Henryk Podbielski (1923-1974)57-58
Cegielski Arkadiusz Bilans 10-letniej działalności Koła PZF im. Tysiąclecia w Ostrowie 58-59
Kronika wydarzeń za okres październik 1973 - marzec 197459-63
Koczorowski Jarosław Szczególna rocznica 63-66
Okoniewski Bogdan Komisja Młodzieżowa u progu nowej kadencji 66-67
Minister Oświaty i Wychowania68-69
Kokoszanek Leon "Maraton 1974" 69-70
Krupczyński Zbigniew Polscy twórcy zagranicznych znaków pocztowych 71-73
Alexiewicz Władysław Polonica filatelistyczne. Uzupełnienie do spisu 1972-73 73-78
Lipiński Mieczysław Polonia i Polonica między mozą i skaldą (Z wizytą filatelistyczną u Polaków w Belgii) 78-82
Datowniki okolicznościowe stosowane w urzędach pocztowo-telekomunikacyjnych Okręgu Poznańskiego w r. 197382-84
Obrąpalski Zygmunt Ptaki na znaczkach (ciąg dalszy) 84-92

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.