Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne,  rok 1973, numer 13

Sprawozdanie z działalności Okręgu Poznańskiego PZF w latach 1969-1973 / Zygmunt Obrąpalski3-17
Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze delegatów Okręgu Poznańskiego PZF17-18
Odznaczenia dla wielkopolskich filatelistów18-30
Odbiór abonamentu znaczków PRL przez członków PZF. 31-32
Honorowa Lista Budowniczych Ośrodka Filatelistycznego w Poznaniu32-33
Protokół Sądu Konkursowego I Wystawy Filatelistycznej "Zbąszyń-197234-36
Protokół Sądu Konkursowego Okręgowej Wystawy Filatelistycznej "Ostrów Wlkp. 1973" zorganizowanej w ramach obchodów "XXX-lecia Ludowego Wojska Polskiego i "Roku Nauki Polskiej" w salach Prez. Pw. Rady Narodowej w Ostrowie Wlkp. - Nr 13 (1973)36-41
Pokaz filatelistyczny w Poznańskiej Fabryce Łożysk Tocznych41-43
Pokaz filatelistyczny w "Hydrobudowie 7" - Poznań43
XX Rocznica Ludowego Wojska Polskiego43-44
W Roku Kopernikowskim44
I Pokaz Filatelistyczny w Środzie Wlkp. 44-45
Biadasz Zdzisław "INTERARTES 72" - migawki, wrażenia jurora, wnioski ... 45-50
Koczorowski Kazimierz "Maraton 73" 50-51
Koczorowski Jarosław Dbajmy o znaczki 51-52
Raczyński Jarosław Pośmiertne wspomnienia 53
Kącik filatelistyczny w piśmie zakładowym "Wagon"54
Kamski Marian Po VII spotkaniu Klubu "Polonica" 54-56
Krupczyński Zbigniew Polscy twórcy zagranicznych znaków 56-59
Alexiewicz Władysław, Winiarek Roman Polonica Filatelistyczne - rok 1973 60-70
Koczorowski Jarosław W czytelni literatury filatelistycznej 70-72
Obrąpalski Zygmunt Ptaki na znaczkach (ciąg dalszy) 72-80

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.