Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne,  rok 1971, numer 10

Obrąpalski Zygmunt Sprawozdanie z działalności Okręgu Poznańskiego w latach 1969-1970 3-20
Sprawa budowy ośrodka filatelistycznego w Poznaniu21-26
Wystawy i pokazy w Okręgu Poznańskim PZF27-28
Sokołowski Leopold Współpraca Kół Przyzakładowych w dzielnicy Poznań-Nowe Miasto 28-30
Jarczyński Stanisław XV-lecie Koła Miejskiego PZF w Ostrowie Wlkp. 30-32
Malendowicz Ludwik K. 10 lat Koła PZF w Swarzędzu 32-39
Mania S., Kanduła B. O Mikołaju Koperniku 39-40
Majerowicz Władysław Nie wolno się załamywać... 40-42
Wnioski z konferencji opiekunów SKF i MKF w Kaliszu42-43
Konkurs rysunkowy na projekt znaczka pocztowego43-45
Koczorowski Kazimierz IV Wojewódzka Młodzieżowa Wystawa 46-50
Majerowicz Władysław Jak uatrakcyjnić zajęcia z młodymi filatelistami 50-51
Stępczyński Bernard Tysiąc lat Przemyśla 51-53
Datowniki okolicznościowe stosowane w urzędach pocztowo-telekomunikacyjnych Okręgu Poznańskiego w r. 197054-56
Stępczyński Bernard Emisje poczty austriackiej w roku 1971 57-64
Współpraca z filatelistami NRD64-67
Szweda B. Koło PZF w Nowym Tomyślu utrzymuje kontakty z organizacją filatelistyczną w Forst (NRD) 67-68
Winiarek Roman Polonica filatelistyczne - II półrocze 1970 68-74
Kamski Marian W sprawie opracowywanego katalogu... 74-75
Koczorowski Jarosław Takie sobie rozważania (Jak ożywić działalność kół terenowych) 76-78
Obrąpalski Zygmunt Ptaki na znaczkach (ciąg dalszy) 78-86

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.