Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne,  rok 1970, numer 8

Rok Leninowski w filatelistyce3-4
Bilans zamknięcia Polskiego Związku Filatelistów Oddział Wojewódzki w Poznaniu na dzień 31.12.1969 r. 5
Sprawozdanie z wykonania preliminarza wpływów i wydatków za czas od 1.I. - 31.12.1969 r. 5-6
Zarząd Oddziału wybrany na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 29 czerwca 1969 r.6-8
Spis Kół stan na dzień 28.II.70 r. 8-14
Nowy cennik znaczków zagranicznych15
Grabias Aleksy X-lecie Koła PZF w Witaszycach 15-18
Biadasz Zdzisław "Malarstwo", filatelistyczny... kulig i bal 18-20
Koczorowski Kazimierz Spotkanie młodzieży z projektantką znaczków polskich Heleną Matuszewską21-23
Praca MKF przy Klubo-Kawiarni "Ruch" w Trąbaczowie24
Stępczyński Bernard Wiślica25-27
Stępczyński Bernard Plan emisji znaczków poczty Austrii na rok 1970 27-34
Datowniki okolicznościowe stosowane w urzędach pocztowo-telekomunikacyjnych Okręgu Poznańskiego w r. 1969. 34-36
Pieniężny Zbigniew Wystawiennictwo filatelistyczne w Nowym Tomyślu 37-40
Koczorowski Jarosław Działalność nie mija bez echa. Imprezy filatelistyczne w Lesznie na podstawie notatek prasowych 40-41
Podbielski Henryk Poczta balonowa w 1969 r. 42-44
Podbielski Henryk Meeting filatelistów olimpijczyków 44-45
Winiarek Roman Rok 1969 - Polonica Filatelistyczne 46-50
Koczorowski Jarosław Na marginesie numeru 6 "Wielkopolskich Wiadomości Filatelistycznych" 51-52
Obrąpalski Zygmunt Ptaki na znaczkach (ciąg dalszy) 52-60

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.