Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne,  rok 1969, numer 6

Uroczystości 75-lecia Ruchu Filatelistycznego w Polsce i 50-lecia w Wielkopolsce3-5
Bilans zamknięcia Polskiego Związku Filatelistów Oddział Wojewódzki w Poznaniu na dzień 31 grudnia 1968 r. 6
Sprawozdanie z wykonania preliminarza wpływów i wydatków za czas od 1.I. do 31.XII.1968 r. 7
Wyniki konkursu - współzawodnictwa o tytuł Najlepszego Koła PZF w Oddziale Poznańskim w r. 19688
Rozdział przyborów filatelistycznych8-9
Gielnik Adam Praca Koła PZF, jego funkcja i zadania 10-13
Jarosz Bronisław 15 lat filatelistyki w Nowym Tomyślu 13-17
Kokociński Lech Obchody "Dnia Znaczka" w Kole PZF - Kępno 17-18
Koczorowski Kazimierz III Wojewódzka Młodzieżowa Wystawa Filatelistyczna 19-20
Koczorowski Kazimierz Młodzi Filateliści w Trębaczowie 20-23
Koczorowski Kazimierz "Maraton 1969" 23-26,
Stępczyński Bernard Piotrków Trybunalski 26-27
Stępczyński Bernard Znaczki poczty austriackiej 27-31
Kierunki rozwoju i aktualne problemy filatelistyki tematycznej 32-33
Film w filatelistyce / K. Koczorowski33
Obrąpalski Zygmunt Ptaki na znaczkach (ciąg dalszy) 33-43
Komunikat w sprawie poczty balonowej urządzanej w czasie XXXVIII Międzynarodowych Targów Poznańskich z okazji XXV-lecia PRL44

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.