Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne,  rok 1968, numer 4

Podbielski Henryk Filatelistyka w Wielkopolsce. Rys 3-9
Udział wielkopolskich filatelistów w wystawach filatelistycznych w roku 196710-11
Uwaga czytelnicy "W.W.F."11-12
Koczorowski Kazimierz Czy należenie do Koła PZF jest korzystne? 24-26
"Droga służbowa"12
Gabloty wystawowe12
Regulamin Komisji Filatelistyki Tematycznej Zarządu Oddziały Poznańskiego PZF13-14
Sprawozdanie finansowe Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Związku Filatelistów za rok 196715
Sprawozdanie z wykonania preliminarza wpływów i wydatków za czas od 1.I.1967 - 31.12.1967 r. 16
Kokociński Lech X-lecie Koła Polskiego Związku Filatelistów w Kępnie 17-20
Michalik Antoni X-lecie Koła Polskiego Związku Filatelistów w Ostrzeszowie 20-24
Malendowicz Ludwik K. III pokaz znaczków pocztowych w Swarzędzu 24
Koczorowski Jarosław Wystawy filatelistyczne w Wielkopolsce w latach 1952-1967 26-27
W sprawie listów filatelistycznych z USA i Kanady28
Stemple okolicznościowe 1967 roku29-31
Taryfa pocztowo-lotnicza dla przesyłek listowych w obrocie zagranicznym32-35
Lis Jerzy Klub Polonica 36-38
Żywień Władysław Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna "TEMATICA 68": z Zygmuntem Rosiejką rozmawia Władysław Żywień39-43
Obrąpalski Zygmunt Ptaki na znaczkach 44-51
Projekty znaczków z okazji 75 lat Ruchu Filatelistycznego w Polsce i MWF "TEMATICA Poznań 68"52

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.