Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne,  rok 1967, numer 2

Podbielski Henryk 15 lat działalności Polskiego Związku Filatelistów w Wielkopolsce 3-9
Stępczyński Bernard Prosimy o wywiad: z Witoldem Chomiczem rozmawia Bernard Stępczyński9-12
Koczorowski Kazimierz Z materiałów IX Walnego Zjazdu PZF 12-17
Odznaczenia18-20
Biblioteka Oddziału20-21
Wspomnienie o Maksymilianie Skrzypczaku21-22
Spotkania dyskusyjne23
Włodarczyk Józef Ruch filatelistyczny na terenie miasta i powiatu Kalisz 23-28
Współpraca Koła PZF z Domem Kultury 28-30
Kamski Marian Spotkanie filatelistów w Ostrowie 11 grudnia 1966 r30-31
Szepietowski Wiesław Żołnierze - filateliści czczą 49. rocznicę Rewolucji Październikowej 6-9 listopada 1966 r. 31-32
Lis M. Młodzieżowe Koła Filatelistyczne przy Domach Dziecka 32-34
Pożyteczne imprezy młodzieżowe 34-35
Rejonowa kursokonferencja dla opiekunów MKF35-37
Dzień Znaczka w Poznaniu 38-39
Witkowski Jan Nowe sukcesy na wystawach międzynarodowych 39-40
Podbielski Henryk Rozwój poczty balonowej organizowanej w latach 1958-1966 przez Oddział PZF w Poznaniu 40-44
Datowniki okolicznościowe44-48
Stępczyński Bernard Kartka z[e] Skierniewic 48-49
Stemple okolicznościowe 1966 roku Dyrekcji Okręgu Poczty i Telekomunikacji w Poznaniu49-52
Witkowski Jan Plan emisji znaczków poczty austriackiej na rok 1967 53-56
Przegląd prasy krajowej i zagranicznej poświęconej działalności wielkopolskich filatelistów56-58

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.