Ilustrowany Kurier Filatelistyczny,  rok 1931, numer 9(83)

Typy skrobanych "Z"113
Mikstein Stanisław Pierwsze polskie znaczki dla byłego zaboru austriackiego114-116
Małachowski-Łempicki Stanisław Gwiazda pięcioramienna na znaczkach pocztowych117-119
Wiadomości zagraniczne120-121
Bojkot "Luposty"121
Przegląd nowości122-123
Kącik esperancki123-124
Organizacje124
Wiadomości bieżące124
Ogłoszenia124-128

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.