Ilustrowany Kurier Filatelistyczny,  rok 1931, numer 5(79)

W 700-letnią rocznicę zgonu Św. Antoniego z Padwy. 1231 - 193149
Mikstein Stanisław Zagadnienie pełnoprawności znaczków pierwszego polskiego prowizorycznego wydania dla Małopolski i Śląska cieszyńskiego50-53
Rozmaitości54-57
Piaskowski A. B. Literatura57-58
Wiadomości bieżące58-59
Ogłoszenia59-64

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.