Ilustrowany Kurier Filatelistyczny,  rok 1931, numer 2-3(76-77)

Usterki liter w przedrukach wykonanych II formą typograficzną17
Mikstein Stanisław Pierwsze polskie znaczki dla byłego zaboru austriackiego18-21
Gen. Kazimierz Pułaski na znaczkach pocztowych St. Zjedn. A.P.22-23
Przegląd nowości24
Literatura24-25
Organizacje25-26
Łękowski Władysław Filatelistyczna biblioteka wędrowna27
Wiadomości bieżące27
Ogłoszenia28-32

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.