Ilustrowany Kurier Filatelistyczny,  rok 1930, numer 5(71)

Do artykułu o wydaniu skałackiem59
Mikstein Stanisław Pierwsze polskie znaczki dla byłego zaboru austriackiego60-63
Hroboni Kazimierz Polska : Przeoczenie czy brak orientacji?63-65
Rozmaitości66-67
Wiadomości bieżące67
Kronika wystawowa67
Ogłoszenia68-70

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.