Ilustrowany Kurier Filatelistyczny,  rok 1930, numer 4(70)

Do artykułu o wydaniu skałackiem43
Rembieliński Stanisław Zagadnienie pełnoprawności znaczków krakowskich44-47
Mikstein Stanisław Pierwsze polskie znaczki dla byłego zaboru austriackiego48-50
Poczta w Polsce50-51
Kronika wystawowa51
Hroboni Kazimierz Polska : Przeoczenie czy brak orientacji?52-53
Wiadomości bieżące53
Rozrywki umysłowe54-55
Ogłoszenia55-58

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.