Ilustrowany Kurier Filatelistyczny,  rok 1930, numer 3(69)

Ogłoszenia29
Rembieliński Stanisław Zagadnienie pełnoprawności znaczków krakowskich30-32
Mikstein Stanisław Pierwsze polskie znaczki dla byłego zaboru austriackiego33-35
Literatura35
Rozrywki umysłowe36
Wiadomości bieżące37
Ogłoszenia37-42

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.