Ilustrowany Kurier Filatelistyczny,  rok 1930, numer 2(68)

Reychman Jan Tradycja polskiej poczty w Turcji16-17
Mikstein Stanisław Pierwsze polskie znaczki dla byłego zaboru austriackiego18-19
Literatura20
Rozrywki umysłowe21
Wiadomości bieżące22
Organizacje23
Ogłoszenia23-28

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.