Ilustrowany Kurier Filatelistyczny,  rok 1929, numer 9(66)

Rembeliński Stanisław Nagrodzeni i nagradzający116-119
Mikstein Stanisław Pierwsze polskie znaczki dla byłego zaboru austriackiego119-122
Rozmaitości122-124
Przegląd nowości124-125
Wiadomości bieżące125-126
Ogłoszenia126-130

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.