Ilustrowany Kurier Filatelistyczny,  rok 1929, numer 7(64)

Pius XI. Podobizna umieszczona na znaczkach wyd. przez Watykan83
Międzynarodowa wystawa filatelistyczna w Gdańsku84-86
Mikstein Stanisław Pierwsze polskie znaczki dla byłego zaboru austriackiego87-90
Przegląd nowości91-92
Rozmaitości92-94
Wiadomości bieżące94
Ogłoszenia95-98

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.