Ilustrowany Kurier Filatelistyczny,  rok 1929, numer 3-4(60-61)

Ogłoszenia37
Mikstein Stanisław Pierwsze polskie znaczki dla byłego zaboru austriackiego38-43
Zieliński Tadeusz Ogólna liczba wydanych znaczków pocztowych43-45
Piaskowski A. B. Polska agencja pocztowa w Konstantynopolu "Levant" 1919 - 192145-47
Wiadomości bieżące48
Ogłoszenia48-52

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.