Ilustrowany Kurier Filatelistyczny,  rok 1928, numer 6(54)

Pamiątki pocztowe po byłym zaborze austriackim49
Kilka słów o eksponatach wystawionych na wszechpolskiej wystawie filatelistycznej w Warszawie50-51
Wiadomości bieżące52
Piaskowski A. B. Wręczenie nagród wystawcom nagrodzonym na wszechpolskiej wystawie filatelistycznej w Warszawie52
Ogłoszenia53-56

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.