Ilustrowany Kurier Filatelistyczny,  rok 1928, numer 2(50)

Pamiątki pocztowe po byłym zaborze austriackim1
Mikstein Stanisław Pierwsze polskie znaczki dla byłego zaboru austriackiego2-4
Wiadomości bieżące4
Ogłoszenia4-8

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.