Ilustrowany Kurier Filatelistyczny,  rok 1928, numer 1(49)

Pamiątki pocztowe po byłym zaborze austriackim1
Mikstein Stanisław Pierwsze polskie znaczki dla byłego zaboru austriackiego2-5
Przegląd nowości5-7
Ogłoszenia7-12

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.