Ilustrowany Kurier Filatelistyczny,  rok 1927, numer 5-6(41-42)

Dr. Ignacy Mościcki (podobizna umieszczona na nowo wydanym znaczku 20 -grosz.)53
Jotka Filatelistyka polska w r. 192654-55
"Bratislavski padelek"55-56
Wiadomości bieżące57
Ogłoszenia58-64

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.