Ilustrowany Kurier Filatelistyczny,  rok 1926, numer 4(28)

Ogłoszenia45
Gryżewski Tadeusz O polskich wydawnictwach filatelistycznych słów kilka46-47
Domaszewski Jan Podręcznik polskich znaczków pocztowych47-49
Przegląd nowości49-50
Tworzenie Rady Muzeum Pocztowego51
Wiadomości bieżące51
Ogłoszenia52-56

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.