Ilustrowany Kurier Filatelistyczny,  rok 1925, numer 6-7(18-19)

Ogłoszenia1
Polański Włodzimierz Międzynarodowa wystawa filatelistyczna w Paryżu 1925 r.2-7
Nowe wydania znaczków pocztowych7-8
Ze świata8
Dzieje naszej pieczęci pocztowej9-10
Ogłoszenia10
Wiadomości bieżące11
Ogłoszenia11-16

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.