Ilustrowany Kurier Filatelistyczny,  rok 1925, numer 5(17)

Zieliński Tadeusz O badaczach i fałszerzach znaczków pocztowych1-3
Nowe wydania znaczków pocztowych3-7
Wiadomości bieżące7-8
Literatura8
Katalog znaczków polskich9
Ogłoszenia10-16

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.