Ilustrowany Kurier Filatelistyczny,  rok 1931, numer 6(80)

Przegląd nowości65
Mikstein Stanisław Zagadnienie pełnoprawności znaczków pierwszego polskiego prowizorycznego wydania dla Małopolski i Śląska cieszyńskiego66-72
Rozmaitości72-74
Wiadomości bieżące75
Ogłoszenia76-80

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.