Ilustrowany Kurier Filatelistyczny,  rok 1931, numer 4(78)

Usterki liter w przedrukach wykonanych II formą typograficzną33
Mikstein Stanisław Pierwsze polskie znaczki dla byłego zaboru austriackiego34-35
Mikstein Stanisław Zagadnienie pełnoprawności znaczków pierwszego polskiego prowizorycznego wydania dla Małopolski i Śląska cieszyńskiego36-39
Literatura39
Warszawska kronika filatelistyczna40
Filatelistyczna biblioteka wędrowna41-42
Wiadomości bieżące42
Organizacje43
Ogłoszenia43-48

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.