Ilustrowany Kurier Filatelistyczny,  rok 1930, numer 6(72)

Mikstein Stanisław Pierwsze polskie znaczki dla byłego zaboru austriackiego72-74
Przegląd nowości75-76
(H.J) Rozmaitości76
Organizacje77
Wiadomości bieżące77
Ogłoszenia78-80

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.