Ilustrowany Kurier Filatelistyczny,  rok 1929, numer 6(63)

Ogłoszenia67
Mikstein Stanisław Pierwsze polskie znaczki dla byłego zaboru austriackiego68-75
Romaniszyn Jan Rozmaitości76-78
Głosy czytelników78
Wiadomości bieżące79
Ogłoszenia79-82

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.