Ilustrowany Kurier Filatelistyczny,  rok 1929, numer 1(58)

Mechanizacja opłat pocztowych1
Piaskowski A. B. Mechanizacja opłat pocztowych2-6
Gryżewski Kazimierz Poczta lotnicza w Polsce w roku 19286
Płatkowski P. J. Głosy czytelników7
Wiadomości bieżące7-8
Ogłoszenia8-12

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.