Ilustrowany Kurier Filatelistyczny,  rok 1928, numer 3-4(51-52)

Pamiątki pocztowe po byłym zaborze austriackim9
Terlinden M. H. Filatelistyka jako nauka pomocnicza historii10-12
Wszechpolska wystawa filatelistyczna12-13
Wiadomości bieżące13
Ogłoszenia14-20

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.