Ilustrowany Kurier Filatelistyczny,  rok 1927, numer 4(40)

Mikstein Stanisław Pamiątki pocztowe po byłym zaborze austriackim37
Krzyżanowski Jerzy O stemplach gwarancyjnych38-39
Nowe znaczki pamiątkowe39-40
Grecja w obrazach40-42
Rozmaitości42-43
Literatura43-44
Przegląd nowości44
Wiadomości bieżące44
Ogłoszenia45-52

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.