Ilustrowany Kurier Filatelistyczny,  rok 1927, numer 11-12(47-48)

Pamiątki pocztowe po byłym zaborze austriackim101
Mikstein Stanisław Pierwsze polskie znaczki dla byłego zaboru austriackiego102-104
Piaskowski A. B. W sprawie międzynarodowych wystaw filatelistycznych104-106
Wszechpolska wystawa filatelistyczna w Warszawie106
Przegląd nowości107
Wiadomości bieżące107-108
Ogłoszenia108-112

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.