Ilustrowany Kurier Filatelistyczny,  rok 1926, numer 5-6(29-30)

Nowe znaczki pocztowe51
Zadurowicz Jerzy Kobieta na znaczkach pocztowych52-53
Wykrycie "fabryki" fałszywych znaczków pocztowych53-54
Sensacyjny proces filatelistyczny54
Przegląd nowości55-56
Polski klub filatelistów we Lwowie56-57
Bezpłatny dodatek "K. F."1-4
Rozmaitości57
Z organizacji57
Wiadomości bieżące58
Ogłoszenia59-62

Copyright ©2016-2018 Internetowe Koło Filatelistów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autorów zabronione.